Psychotherapie

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Zoals alle psychotherapieën dat op verschillende wijzen doen, wil ook lichaamsgeoriënteerde psychotherapie mensen helpen pijn, verdriet en (oude) patronen waar je ongelukkig van wordt om te buigen naar vreugde, ontspanning, liefdevolheid, goede contacten etc.
In de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie is er de aanname dat het lichaam de hele persoon is en de mens dus een psychosomatische eenheid vormt. Dat wil zeggen dat lichaam en geest één zijn. Lichaam, geest/denken, emotie en ziel staan in voortdurende verbinding en samenwerking met elkaar. Pijnlijke of moeilijke levenssituaties en ingrijpende ervaringen zetten deze verbinding en onderlinge samenhang onder druk.

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie combineert werken met het lichaam en de geest om zo psychologische problemen te verminderen. Het is een vorm van psychotherapie die zich richt op de ontwikkelingsgeschiedenis van kind naar volwassene. Gebeurtenissen uit onze jeugd hebben grote impact op het gevoelsleven en de zelfbeleving van de volwassene. Indrukwekkende ervaringen uit de jeugd, zoals trauma, beïnvloeden de latere interacties van de volwassene met zijn omgeving en in het bijzonder intieme en nabije contacten en relaties. Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie benadert deze problemen via het gesproken woord maar werkt er (gelijktijdig) ook lichamelijk mee. Het uitgangspunt is namelijk; lichaamsprocessen beïnvloeden de geest en de geest beïnvloed lichaamsprocessen. Dus psychologische verdedigingsmechanismen als onderdrukken, wegmaken, rationaliseren en ontkennen om zo stress, pijn en verdriet te kunnen hanteren, verankeren zich tevens (diep) in het lichaam. Ze worden zichtbaar door de manier van bewegen, ademhalen en lichaamshouding. Maar ze worden ook zichtbaar en hoorbaar via praten, het stemgeluid of de wijze waarop iemand je (niet) aankijkt.

In sessies lichaamsgeoriënteerde psychotherapie wordt op zoek gegaan naar de specifiek bij jou horende lichaamspatronen die je sinds je jeugd hebt opgebouwd en die je blokkeren in, ondermeer, je levensvreugde. Je levenservaringen en je lichaamspatronen gaan hand in hand. Je leert (opnieuw) lichamelijk meer expressief, of juist minder heftig te worden door te werken met het lichaam. Je leert je bewust te worden dat lichaamsexpressie in welke vorm dan ook een betekenis heeft; de kwaliteit van je handdruk, lichaamshouding, manier van kijken, stemgeluid, manier van praten, lopen en bewegen etc. Al deze uitdrukkingen vertellen op lichamelijk wijze je levensverhaal.

Je wordt geholpen begrip te ontwikkelen over hoe patronen zijn ontstaan en hoe ze chronisch konden worden, en hoe je gelijktijdig deze patronen af kunt bouwen, kunt balanceren en kunt integreren. Dit hele proces stimuleert nieuwe positieve processen in lichaam en geest. De weg wordt zo vrijgemaakt voor openheid, vrijheid, spontaniteit, liefdevolheid, kracht en energie waardoor mensen zich weer in staat voelen het leven te leven op de manier die ze wensen.

Eerste contact

Na telefonische aanmelding volgt er een intakegesprek. Daar bespreken we wat je klachten zijn en waar je hulp voor zoekt. Het geheel wordt in de context van je belangrijkste levenservaringen geplaatst. Daarbij nemen je jeugdervaringen een belangrijke plaats in.
Als je akkoord gaat met de in kaart gebrachte problemen en voorgestelde plannen voor hulp, kan de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie meteen beginnen. De hulp kan bestaan uit individuele sessies maar ook uit groepstherapie. Voor contact en aanmelding: Gees Boseker, telefoonnummer 06 22214323

Kosten

Bij CoreMovement betaal je voor een individuele sessie van 1 uur € 90,-.
Gees Boseker is lid van de beroepsvereniging EABP (European Association for Body Psychotherapy): www.eabp.org


Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl