Onderzoek

Zicht op de effectiviteit van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Binnen CoreMovement heeft vanaf juli 2012 een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (LGP) plaatsgevonden. Er is onderzocht wat het effect van werken met je lichaam is op de psychotherapeutische behandeling. Hééft het effect en zo ja, welk effect kan er dan geméten worden? Dit zijn de vragen die ons bezig hielden. Uiteindelijk wilden we ook graag antwoord kunnen geven op vragen als: “wanneer en onder welke condities LGP een zinvolle bijdrage levert", en "bij wie LGP het beste toegepast kan worden.” Dit pilot-onderzoek is inmiddels afgesloten. Het resultaat van dit onderzoek is te lezen in het boek: Zicht op de effecten van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, door Gees Boseker. Het boek bestellen? Zie publicaties.
Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl