​​Onderzoek

​Zicht op de effectiviteit van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Binnen CoreMovement loopt sinds juli 2012 een wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (LGP). Er wordt onderzocht wat het effect van werken met je lichaam is op de psychotherapeutische behandeling. Hééft het effect en zo ja, welk effect kan er dan geméten worden? Dit zijn de vragen die ons bezig houden. Uiteindelijk willen we ook graag antwoord kunnen geven op vragen als: “​​wanneer en onder welke condities LGP een zinvolle bijdrage levert, en bij wie LGP het beste toegepast kan worden.” Dit ​pilot-onderzoek loopt nog.


 • Cliënten wordt bij aanvang van de behandeling gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.
 • Als er een toezegging is, wordt er uitgebreid uitleg gegeven over wat deelname inhoudt.
 • De deelnemers worden aan het eind van het onderzoek geïnformeerd over de resultaten.
 • ​De resultaten zullen worden beschreven in de vorm van een artikel.
 • Coremovement
  Hugo de Grootstraat 6
  6522 DE Nijmegen
   tel​. ​06 22214323
  info@coremovement.nl