​​Onderwijsactiviteiten

Trainingen, leertherapie en supervisie

CoreMovement gaat uit van de aanname dat het lichaam de hele persoon is en de mens dus een psychosomatische eenheid vormt. Ook is er de aanname dat de mens een spiritueel wezen is, onlosmakelijk verbonden met alle elementen om hem heen. De helende kracht bevindt zich binnen in de mens en niet ergens daar buiten. Het fysieke lichaam is het voertuig waarbinnen en waardoor hij zichzelf emotioneel, denkend en spiritueel kan uitdrukken.

“De tegenstelling tussen de reguliere psychotherapie en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie, al in het prille begin ontstaan door de conflicten tussen Freud en Reich, leek zich eerder te verharden dan zich op te heffen. Daar waar een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende richtingen zou kunnen leiden tot meer slagkracht, leek er eerder sprake van ingegraven stellingen.”

​CoreMovement biedt daarom trainingen aan waarin de tegenstelling tussen deze richtingen wordt opgeheven door het beste van beide in haar trainingsprogramma te integreren. Dat betekent dat een greep wordt gedaan uit een rijk arsenaal aan modaliteiten en benaderingen, methoden en technieken uit zowel de reguliere als de niet reguliere stroming. CoreMovement past dat wat kwalitatief goed is, en zijn werkzaamheid heeft bewezen, toe in haar werk. Op de meeste momenten leidt dat niet slechts tot een of-of benadering maar komt het tot een synthese van beide richtingen die weer nieuwe paden zichtbaar maakt.

​De trainingen

CoreMovement biedt verschillende trainingen en workshops aan waaronder OKI-B, hechting in het kind en in de volwassene, Borderline problematiek, trauma en herstel, depressiviteit en andere onderwerpen (zoals meditatie) die het hart van de menselijke ontwikkeling raken.
De trainingen zijn voornamelijk bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen de hulpverlening, coaching, onderwijs en andersoortige begeleiding van mensen. Dit kan variëren van groepsbegeleiders, coaches/trainers, psychotherapeuten, masseurs, healers, psychologen, orthopedagogen, sociologen etc. Mensen die de kennis die ze al hebben willen uitbreiden en verdiepen waardoor ze anders leren werken met hun doelgroep.
Alle theorie wordt in de praktijk gebracht. Theorie met praktische ervaringen gevolgd door uitwisselingsmomenten. Dit verhoogt de mogelijkheid tot integratie van theorie en praktijk.

Voor trainingsdata neem contact op met Gees Boseker.

CoreMovement organiseert trainingen binnen de opleidingsinstelling in Nijmegen maar verzorgt ook trainingen op locatie.


Leertherapie en supervisie

Leertherapie en supervisie hebben tot doel de student en werker te ondersteunen op hun weg naar kennisvermeerdering en professionalisering. De mens als hulpverlener staat centraal. De reflecties in het krachtenveld van overdracht en tegenoverdracht, methode en technieken, mogelijkheden en onmogelijkheden vormen steeds belangrijke elementen bij elke bijeenkomst.

Leertherapie

Leertherapie wordt in de vorm van individuele sessies gegeven. Daarbij staat vooral het eigen proces van de student centraal. Iedereen die psychotherapeutisch met mensen wil werken moet op zijn minst het therapieproces van binnenuit mee gemaakt hebben. Essentieel hierbij is het zicht op patronen en verdedigingsmechanismen. De student moet zijn belangrijkste levenservaringen in een historische context kunnen plaatsen om op termijn een verantwoorde en goed gekwalificeerde hulpverlener te kunnen zijn.

Aan de leertherapie gaat een intake vooraf. Daarin wordt gesproken over persoonlijke leerdoelen, frequentie en tijdsduur van de leertherapie.

Supervisie

Supervisie wordt individueel of in een groep gegeven. Supervisie richt zich op de werker in het krachtenveld van verschillende dynamiek en problemen die zich in het werken met mensen voor doen. Centraal staat hier de werker en het uitbreiden van persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden gedragen door een visie op hulp.

Supervisie kan individueel of in een groep plaatsvinden. Er worden afspraken gemaakt over onderwerpen en frequentie.

De kosten

Een individuele leertherapie of supervisiesessie duurt 1½ uur en kost € 135,- per sessie. In geval van supervisie is het ook mogelijk een supervisiegroep te vormen. De kosten daarvan hangen o.a. mede af van de duur van de bijeenkomst en het aantal deelnemers per groep. Offerte op aanvraag.

CoreMovement is geregistreerd bij het CRKBO. Voor deelnemers aan de trainingen die door CoreMovement worden gegeven heeft dat als voordeel dat de prijzen van onze trainingen niet met 21% BTW zijn belast.

Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl