CoreMovement

wil in beweging blijven met mensen, filosofieën, denkwijzen en richtingen. Een beweging die in het krachtenspel van de verschillende (psychotherapie) stromingen en richtingen niets uitsluit maar juist de verbinding zoekt en deze in haar werk integreert.

CoreMovement

biedt lichaamsgeoriënteerde psychotherapie waar fysieke/motorische uitdrukking , emotioneel beleven, sociaal bestaan, psychisch welbevinden en spiritueel bewustzijn als kwaliteiten bij elkaar worden gebracht. Het proces van bij elkaar brengen en niet uitsluiten, helpt mensen de levenskracht en vreugde te vinden die ze zoeken.

CoreMovement

richt zich op een aantal verschillende terreinen waar mensen zichzelf willen ontwikkelen. Het biedt lichaamsgeoriënteerde psychotherapie waar cliënten individuele en/of groepstherapie volgen en waar aan kinderen en hun ouder(s)/verzorgers hulp geboden wordt via Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B). Het biedt healingen waar de subtielere energielagen aangeraakt worden en meditatietrainingen waar de verbinding wordt gemaakt tussen lichaamswerk en verschillende meditatietechnieken. CoreMovement verzorgt daarnaast trainingen, leertherapie en supervisie waar de verbinding tussen lichaamsgeoriënteerde en reguliere psychologie en psychotherapie actief wordt gemaakt.

Wie vormen CoreMovement

Gees Boseker

Gees (1963): heeft sinds 1998 een praktijk voor lichaams­georiënteerde psychotherapie, en is CoreMovement trainer in binnen- en buitenland. Ze volgde eind jaren 90 de opleiding tot lichaams­georiënteerde psychotherapeut aan het Core-Energetisch instituut in Berlijn, voegde daar een postgraduate studiejaar aan toe, en deed verschillende modulaire studies binnen de reguliere psychotherapie w.o.: psychoanalytische psychotherapie, psychopathologie en gehechtheid en trauma. Daarnaast bestudeerde ze karakterstructuren en neuropsychologie , shocktrauma therapie en OKI-B. Ze is tevens systeemtherapeut en gespecialiseerd in het werken vanuit de gehechtheidtheorie. Al sinds de jaren 80 werkte ze als groepsleidster, maatschappelijk werker en intaker in de jeugdhulpverlening, het gevangeniswezen en in de verslavingszorg.
Na praktijk de Kern richtte ze enige jaren geleden CoreMovement op waarbinnen ze haar visie op (lichaamsgeoriënteerde)psychotherapie, training en supervisie vorm geeft.

Gees Boseker is lid van de beroepsvereniging EABP.

Yet Bosman

Yet Bosman (1957): Is manager van CoreMovement, geeft healingsessies en samen met Gees Boseker groepstherapie. In 1975 begon haar pad in de hulpverlening als groepsleidster, waarna ze vervolgens geschoold werd tot sociaal cultureel werker, beeldend therapeut, manager, aurareader en –healer, en regressie- en reïncarnatietherapeut. Binnen CoreMovement brengt zij haar visie op leidinggeven aan een organisatie tot uitdrukking en daarnaast is zij een nieuw pad ingeslagen: fotografie. www.blikinbeeld.nl

Resie Bessems

Resie Bessems (1963): Is samen met Gees Boseker trainer en supervisor binnen CoreMovement en is ontwikkelaar van de OKI-B methode. Ze is BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut . Zij heeft een eigen praktijk voor eerstelijns en tweedelijns psychologische hulpverlening en is geschoold in het lichaamsgeoriënteerde werken . Haar drijfveer om reguliere behandelvormen met lichaamsgeoriënteerde werkvormen te verbinden, geeft ze binnen CoreMovement vorm door te doceren en supervisie te geven.

Resie Bessems, www.resiebessems.nl is lid van de volgende beroepsverenigingen: NVRG, NIP, NVVP en het NVO

Coremovement
Hugo de Grootstraat 6
6522 DE Nijmegen
 tel​. ​06 22214323
info@coremovement.nl