Wie vormen CoreMovement

OLYMPUS DIGITAL CAMERAGees (1963): heeft sinds 1998 een praktijk voor lichaams­georiënteerde psychotherapie, en is CoreMovement trainer in binnen- en buitenland. Ze volgde eind jaren 90 de opleiding tot lichaams­georiënteerde psychotherapeut aan het Core-Energetisch instituut in Berlijn, voegde daar een postgraduate studiejaar aan toe, en deed verschillende modulaire studies binnen de reguliere psychotherapie w.o.: psychoanalytische psychotherapie, psychopathologie en gehechtheid en trauma. Daarnaast bestudeerde ze karakterstructuren en neuropsychologie , shocktrauma therapie en OKI-B. Ze is tevens systeemtherapeut en gespecialiseerd in het werken vanuit de gehechtheidtheorie. Al sinds de jaren 80 werkte ze als groepsleidster, maatschappelijk werker en intaker in de jeugdhulpverlening, het gevangeniswezen en in de verslavingszorg.
Na praktijk de Kern richtte ze enige jaren geleden CoreMovement op waarbinnen ze haar visie op (lichaamsgeoriënteerde)psychotherapie, training en supervisie vorm geeft.

Gees Boseker is lid van de  beroepsvereniging EABP en is opgenomen in het register van de RBCZ.

YetYet Bosman (1957): Is manager van CoreMovement, geeft healingsessies en samen met Gees Boseker groepstherapie. In 1975 begon haar pad in de hulpverlening als groepsleidster, waarna ze vervolgens geschoold werd tot sociaal cultureel werker, beeldend therapeut, manager, aurareader en –healer, en regressie- en reïncarnatietherapeut. Binnen CoreMovement brengt zij haar visie op leidinggeven aan een organisatie tot uitdrukking en daarnaast is zij een nieuw pad ingeslagen: fotografie.  www.blikinbeeld.nl

resieResie Bessems (1963): Is samen met Gees Boseker trainer en supervisor binnen CoreMovement en is ontwikkelaar van de OKI-B methode. Ze is BIG geregistreerd klinisch psycholoog en psychotherapeut . Zij heeft een eigen praktijk voor eerstelijns en tweedelijns psychologische hulpverlening en is geschoold in het lichaamsgeoriënteerde werken . Haar drijfveer om reguliere behandelvormen met lichaamsgeoriënteerde werkvormen te verbinden, geeft ze binnen CoreMovement vorm door te doceren en supervisie te geven.

Resie Bessems, www.resiebessems.nl is lid van de volgende beroepsverenigingen: NVRG, NIP, NVVP en het NVO