Privacyverklaring CoreMovement, training & begeleiding (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) 

 

1.CoreMovenemt V.O.F, KVK nummer: 09210333.

2. Contactpersoon is Gees Boseker, Hugo de Grootstraat 6, 6522 DE. mobiel: 06-22214323; E-mail: geesboseker@coremovement.nl

3. Uw persoonsgegevens, als naam, adres en woonplaats (NAW) en telefoonnummer(s), emailadres(sen), biografische en eventueel medische gegevens worden opgeslagen in een eigen digitaal Contacten bestand. Uw naam en emailadres worden vervolgens in een aantal eigen mailingbestanden opgeslagen en gebruikt voor communicatie met u en indien nodig –met uw toestemming– met derden, mailing via mail of MailChimp en voor de uitvoering van training en begeleiding. Tot slot komen een aantal NAW gegevens in de boekhouding, waardoor ze onder ogen komen van de accountant en eventueel –bij controle– de belastingdienst.

4. Uw persoonsgegevens komen en blijven alleen in handen van de contactpersoon.

5. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als in wetten is voorgeschreven en/of u aangeeft om uw gegevens uit de bestanden te verwijderen.

6. U heeft het recht op inzage in, wijziging of wissing van uw gegevens.

7. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

8. U heeft het recht uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens, in te trekken.

9. U heeft het recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en Klacht & Company.

10.Het verstrekken van uw NAW-gegevens geschiedt op vrijwillige basis. Het kan zijn dat uw naam, emailadres en telefoonnummer voldoende zijn voor het eerste contact. De andere gegevens (zie onder 3) zijn uiteindelijk verplicht om aan te leveren.

11. De apparatuur waarin en waarmee de bestanden digitaal worden opgeslagen is beveiligd met meerdere en wisselende wachtwoorden. Deze wachtwoorden zijn alleen bekend aan de contactpersoon.