CoreMovement, CRKBO en beroepsverenigingen

Met ingang van juli 2010 zijn opleidingsinstituten gehouden aan een registratie bij het CRKBO. Ook CoreMovement is geregistreerd. De registratie houdt in dat CoreMovement een erkende instelling is volgens de Europese BTW-richtlijn. Voor deelnemers aan de trainingen die door CoreMovement worden gegeven heeft dat als voordeel dat de prijzen van onze trainingen niet met 21%  BTW zijn belast.

De aangesloten therapeuten voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde kwaliteitseisen en zijn gehouden aan de ethische code. Dit houdt ondermeer in dat er een klacht- en tuchtrechtregeling van kracht is en dat er beroepsgerelateerde geheimhoudingsplicht is over de persoon en de inhoud van de therapie. 

Beroepsverenigingen waarvan Gees Boseker lid is of bij geregistreerd staat, zijn de SBLP (Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie) www.sblp.nlde EABP (Europian Association Body Psychotherapy) www.eabp.org en de RBCZ  Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) www.rbcz.nu

Schermafbeelding 2014-03-14 om 11.29.10                Logo SBLP defintief

RBCZ2