Annuleringsregeling training/workshop

Bij schriftelijke afmelding tot drie weken voor het begin van de training krijg je de helft van het overgemaakte cursusgeld terug.

Bij schriftelijke afmelding binnen drie weken voor de eerste bijeenkomst van de training ben je het volledige cursusgeld verschuldigd, mits CoreMovement de vrijgekomen plaats voor het begin van de training kan opvullen. In dat geval worden alleen de administratiekosten van € 25,- in rekening gebracht

Als je een training om persoonlijke redenen voortijdig verlaat, ben je de cursuskosten onverminderd verschuldigd. Mochten er zwaarwegende, niet voorzienbare gronden zijn voor het afbreken van de training, dan zullen we een sociaal aanvaardbare, individuele en voor beide zijden aanvaardbare oplossing vinden.

Wij zien telefonische opgave en opgave per e-mail (ook via de website) als aanmelding en de annuleringsregeling is vanaf dat moment van kracht.