Beste lezer,

Deze link naar het congres:

Bottom-up denken;  Lichaamsgericht werken met kinderen en/of met volwassenen vanuit een breed perspectief…

werkt niet meer.

Het congres, dat gepland stond op vrijdag 31 maart 2017, gaat  niet door. Er zijn te weinig aanmeldingen en om verdere  onkosten te voorkomen, hebben we besloten de bijeenkomst te annuleren. We vinden het jammer dat we deze keuze moesten maken.

Bedankt voor de getoonde belangstelling en graag tot ziens op een ander moment!

Vriendelijke groet,

Gees Boseker, Nicolle van de Wiel, Resie Bessems en Yet Bosman

Wanneer u hierover contact met ons wilt, kunt u zich richten tot Gees Boseker via mail: geesboseker@coremovement.nl of telefoon 024 3552785