Welkom op onze site

CoreMovement

wil in beweging blijven met mensen, filosofieën, denkwijzen en richtingen. Een beweging die in het krachtenspel van de verschillende (psychotherapie) stromingen en richtingen niets uitsluit maar juist de verbinding zoekt en deze in haar werk integreert.

CoreMovement

biedt lichaamsgeoriënteerde psychotherapie waar fysieke/motorische uitdrukking , emotioneel beleven, sociaal bestaan, psychisch welbevinden en spiritueel bewustzijn als kwaliteiten bij elkaar worden gebracht. Het proces van bij elkaar brengen en niet uitsluiten, helpt mensen de levenskracht en vreugde te vinden die ze zoeken.

CoreMovement

richt zich op een aantal verschillende terreinen waar mensen zichzelf willen ontwikkelen.
Het biedt lichaamsgeoriënteerde psychotherapie waar cliënten individuele en/of groepstherapie volgen en waar aan kinderen en hun ouder(s)/verzorgers hulp geboden wordt via Ouder Kind Interactie Bewegingsspel (OKI-B). Het biedt healingen waar de subtielere energielagen aangeraakt worden en meditatietrainingen waar de verbinding wordt gemaakt tussen lichaamswerk en verschillende meditatietechnieken. CoreMovement verzorgt daarnaast trainingen, leertherapie en supervisie waar de verbinding tussen lichaamsgeoriënteerde en reguliere psychologie en psychotherapie actief wordt gemaakt.